Tin Tức

Bộ sản phẩm Hán Thảo Xuyên Kinh – chăm sóc sắc đẹp tuyệt vời

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Bộ sản phẩm Hán Thảo Xuyên Kinh là sự lựa chọn tuyệt vời giúp người phụ nữ luôn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp, đặc biệt là sau khi sinh nở.

Giữ gìn sắc đẹp và chăm sóc bản thân là điều mà mọi phụ nữ luôn mong muốn. Tuy nhiên, theo thời gian và quá trình sinh nở đầy vất vả, người phụ nữ khó lòng giữ được điều này. Chính vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu bộ sản phẩm Hán Thảo Xuyên Kinh của Viện trị liệu dưỡng sinh Mudra House, giải pháp cho vẻ đẹp lâu bền!

Bộ sản phẩm chăm sóc vai gáy

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Bộ sản phẩm Hán Thảo Xuyên Kinh có gì đặc biệt?

Được chiết xuất từ các nguyên liệu tự nhiên theo công nghệ tiên tiến, Hán Thảo Xuyên Kinh mang đến hiệu quả sâu rộng trên nhiều lĩnh vực (sức khỏe, thẩm mỹ,…) cho người phụ nữ. Bộ sản phẩm được khách hàng đánh giá cao nhờ những lợi ích tuyệt vời:

  • Hiệu quả toàn diện, ưu việt, cải thiện chức năng nhiều bộ phận cơ thể.
  • Hoàn toàn thân thiện với sức khỏe, không gây tác dụng ngoài mong muốn.
  • Liệu pháp hỗ trợ đơn giản, thoải mái, góp phần xả stress.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Những sản phẩm thuộc Hán Thảo Xuyên Kinh

Hán Thảo Xuyên Kinh bao gồm các loại sản phẩm chính, được sử dụng phối hợp vô cùng khéo léo:

  • Dầu khai huyệt (50ml x 1 lọ).
  • Dầu năng lượng (5ml x 12 lọ).
  • Dầu xuyên kinh (5ml x 12 lọ).
  • Cao thảo dược (100g).
  • Bột đắp bài độc (12 gói).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Các bộ phận áp dụng Hán Thảo Xuyên Kinh tiêu biểu có thể kể đến:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][s7upf_info_box style=”style11″ add_item_info11=”%5B%7B%22title%22%3A%22V%C3%B9ng%20vai%20c%E1%BB%95%22%2C%22icon%22%3A%22fa-arrow-circle-right%22%2C%22desc%22%3A%22Th%C3%A0nh%20ph%E1%BA%A7n%3A%20Chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20g%E1%BB%ABng%2C%20chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20qu%E1%BA%BF%2C%20ph%E1%BB%A5%20h%C6%B0%C6%A1ng%2C%20d%E1%BA%A7u%20hoa%20h%E1%BB%93ng%2C%20chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20chuanxiong%2C%20chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20magnolia%2C%20chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20eucommia%E2%80%A6%5CnT%C3%A1c%20d%E1%BB%A5ng%3A%20T%C4%83ng%20c%C6%B0%E1%BB%9Dng%20l%C6%B0u%20th%C3%B4ng%20m%C3%A1u%2C%20th%C3%B4ng%20kinh%20ho%E1%BA%A1t%20l%E1%BA%A1c%2C%20c%E1%BA%A3i%20thi%E1%BB%87n%20t%C3%ACnh%20tr%E1%BA%A1ng%20%C4%91au%20nh%E1%BB%A9c%20c%C6%A1%20kh%E1%BA%AFp%20b%E1%BA%A3%20vai%2C%20m%E1%BB%87t%20m%E1%BB%8Fi%20v%C3%A0%20c%E1%BB%A9ng%20%C4%91%C6%A1%20ph%E1%BA%A7n%20vai%20g%C3%A1y%2C%20%C4%91au%20%C4%91%E1%BA%A7u%2C%20ng%C4%83n%20ch%E1%BA%B7n%20phong%20th%E1%BA%A5p%2C%20th%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20v%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BB%AFng%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91au%20vai%20g%C3%A1y%2C%20vi%C3%AAm%20quanh%20vai%2C%20%C4%91au%20nh%E1%BB%A9c%20c%C6%A1%20b%E1%BA%AFp%20vai%20g%C3%A1y%2C%20%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20v%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BB%99ng%20n%E1%BA%B7ng.%5CnC%C3%A1ch%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%3A%20%C4%90%E1%BA%A7u%20ti%C3%AAn%20th%E1%BA%A3%20l%E1%BB%8Fng%20%C4%91%E1%BA%A7u%205%20ph%C3%BAt%2C%20sau%20%C4%91%C3%B3%20l%E1%BA%A5y%204ml%20d%E1%BA%A7u%20khai%20huy%E1%BB%87t%20ti%E1%BA%BFn%20h%C3%A0nh%20khai%20huy%E1%BB%87t%20trong%205%20ph%C3%BAt%2C%20d%C3%B9ng%205ml%20d%E1%BA%A7u%20n%C4%83ng%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%2B5ml%20d%E1%BA%A7u%20xuy%C3%AAn%20kinh%2B3g%20cao%20th%E1%BA%A3o%20d%C6%B0%E1%BB%A3c%20c%C3%B9ng%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%E1%BB%83%20xoa%20b%C3%B3p%20massage%20trong%20v%C3%B2ng%2020p.%20Cu%E1%BB%91i%20c%C3%B9ng%2C%20l%E1%BA%A5y%20b%E1%BB%99t%20%C4%91%E1%BA%AFp%20b%C3%A0i%20%C4%91%E1%BB%99c%20pha%20v%E1%BB%9Bi%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%E1%BA%A5m%2030%20%C4%91%E1%BB%99%20khu%E1%BA%A5y%20%C4%91%E1%BB%81u%20%C4%91%E1%BA%BFn%20khi%20c%C3%B3%20%C4%91%E1%BB%99%20qu%C3%A1nh%20m%E1%BB%8Bn%20%C4%91%E1%BA%AFp%20l%C3%AAn%20v%C3%B9ng%20vai%20g%C3%A1y%20trong%2025p%20(b%E1%BB%8Dc%20th%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20ngo%C3%A0i%20%C4%91%E1%BB%83%20gi%E1%BB%AF%20nhi%E1%BB%87t).%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22B%C3%A0i%20%C4%91%E1%BB%99c%22%2C%22icon%22%3A%22fa-arrow-circle-right%22%2C%22desc%22%3A%22Th%C3%A0nh%20ph%E1%BA%A7n%3A%20chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20v%E1%BB%8F%20qu%C3%BDt%20l%C3%A2u%20n%C4%83m%2C%20chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20b%E1%BA%A1ch%20d%C6%B0%E1%BB%A3c%2C%20chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20qu%E1%BA%BF%2C%20chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20c%C3%A2y%20gi%C3%A1ng%20h%C6%B0%C6%A1ng%2C%20chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20h%C6%B0%C6%A1ng%20suho%2C%20chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20nh%C3%A2n%20v%E1%BB%ABng%2C%20d%E1%BA%A7u%20h%E1%BA%A1nh%20nh%C3%A2n%E2%80%A6%5CnT%C3%A1c%20d%E1%BB%A5ng%3A%20L%E1%BB%A3i%20ti%E1%BB%83u%2C%20th%C3%BAc%20%C4%91%E1%BA%A9y%20s%E1%BB%B1%20l%C6%B0u%20%C4%91%E1%BB%99ng%20c%E1%BB%A7a%20d%E1%BB%8Bch%20b%E1%BA%A1ch%20huy%E1%BA%BFt%2C%20%C4%91%E1%BA%A9y%20m%E1%BA%A1nh%20t%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%99ng%20gi%E1%BA%A3i%20%C4%91%E1%BB%99c%20b%E1%BA%A1ch%20huy%E1%BA%BFt%2C%20b%C3%A0i%20tr%E1%BB%AB%20%C4%91%E1%BB%99c%20t%E1%BB%91%20v%C3%A0%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20th%E1%BB%ABa%20trong%20c%C6%A1%20th%E1%BB%83%2C%20c%E1%BA%A3i%20thi%E1%BB%87n%20tu%E1%BA%A7n%20ho%C3%A0n%20m%C3%A1u%2C%20t%C3%A1i%20sinh%20t%E1%BA%BF%20b%C3%A0o%2C%20t%C4%83ng%20c%C6%B0%E1%BB%9Dng%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20mi%E1%BB%85n%20d%E1%BB%8Bch.%5CnC%C3%A1ch%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%3A%20%C4%90%E1%BA%A7u%20ti%C3%AAn%20th%E1%BA%A3%20l%E1%BB%8Fng%20%C4%91%E1%BA%A7u%205%20ph%C3%BAt%2C%20sau%20%C4%91%C3%B3%20l%E1%BA%A5y%204ml%20d%E1%BA%A7u%20khai%20huy%E1%BB%87t%20ti%E1%BA%BFn%20h%C3%A0nh%20khai%20huy%E1%BB%87t%20trong%205%20ph%C3%BAt%2C%20d%C3%B9ng%205ml%20d%E1%BA%A7u%20n%C4%83ng%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%2B5ml%20d%E1%BA%A7u%20xuy%C3%AAn%20kinh%2B3g%20cao%20th%E1%BA%A3o%20d%C6%B0%E1%BB%A3c%20c%C3%B9ng%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%E1%BB%83%20xoa%20b%C3%B3p%20massage%20trong%20v%C3%B2ng%2020p.%20Cu%E1%BB%91i%20c%C3%B9ng%2C%20l%E1%BA%A5y%20b%E1%BB%99t%20%C4%91%E1%BA%AFp%20b%C3%A0i%20%C4%91%E1%BB%99c%20pha%20v%E1%BB%9Bi%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%E1%BA%A5m%2030%20%C4%91%E1%BB%99%20khu%E1%BA%A5y%20%C4%91%E1%BB%81u%20%C4%91%E1%BA%BFn%20khi%20c%C3%B3%20%C4%91%E1%BB%99%20qu%C3%A1nh%20m%E1%BB%8Bn%20%C4%91%E1%BA%AFp%20l%C3%AAn%20v%C3%B9ng%20vai%20g%C3%A1y%20trong%2025p%20(b%E1%BB%8Dc%20th%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20ngo%C3%A0i%20%C4%91%E1%BB%83%20gi%E1%BB%AF%20nhi%E1%BB%87t).%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Gan%20m%E1%BA%ADt%22%2C%22icon%22%3A%22fa-arrow-circle-right%22%2C%22desc%22%3A%22Th%C3%A0nh%20ph%E1%BA%A7n%3A%20Chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20s%C3%A0i%20h%E1%BB%93%2C%20chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20ho%C3%A0ng%20c%E1%BA%A7m%2C%20chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20hoa%20c%C3%BAc%20d%E1%BA%A1i%2C%20chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20h%E1%BA%A1t%20nho%2C%20d%E1%BA%A7u%20l%C3%B4%20h%E1%BB%99i%2C%20chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20forsythia%2C%20chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20cory%20dalis%2C%20chi%E1%BA%BFt%20xu%E1%BA%A5t%20woody%E2%80%A6%5CnT%C3%A1c%20d%E1%BB%A5ng%3A%20M%C3%A1t%20gan%20gi%E1%BA%A3i%20%C4%91%E1%BB%99c%2C%20l%C6%B0u%20th%C3%B4ng%20m%C3%A1u%2C%20th%C3%BAc%20%C4%91%E1%BA%A9y%20t%C3%A1c%20d%E1%BB%A5ng%20gi%E1%BA%A3i%20%C4%91%E1%BB%99c%20gan%2C%20ng%C4%83n%20ch%E1%BA%B7n%20m%E1%BB%A1%20m%C3%A1u%2C%20m%E1%BB%A1%20gan%2C%20vi%C3%AAm%20gan%20m%C3%A3n%20t%C3%ADnh%2C%20b%C3%A9o%20ph%C3%AC%2C%20%C4%91%E1%BB%9Dm%20%C6%B0%E1%BB%9Bt%2C%20c%C4%83ng%20th%E1%BA%B3ng%2C%20phi%E1%BB%81n%20mu%E1%BB%99n%E2%80%A6%5CnC%C3%A1ch%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%3A%20%C4%90%E1%BA%A7u%20ti%C3%AAn%20th%E1%BA%A3%20l%E1%BB%8Fng%20%C4%91%E1%BA%A7u%205%20ph%C3%BAt%2C%20sau%20%C4%91%C3%B3%20l%E1%BA%A5y%204ml%20d%E1%BA%A7u%20khai%20huy%E1%BB%87t%20ti%E1%BA%BFn%20h%C3%A0nh%20khai%20huy%E1%BB%87t%20trong%205%20ph%C3%BAt%2C%20d%C3%B9ng%205ml%20d%E1%BA%A7u%20n%C4%83ng%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%2B5ml%20d%E1%BA%A7u%20xuy%C3%AAn%20kinh%2B3g%20cao%20th%E1%BA%A3o%20d%C6%B0%E1%BB%A3c%20c%C3%B9ng%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%E1%BB%83%20xoa%20b%C3%B3p%20massage%20trong%20v%C3%B2ng%2020p.%20Cu%E1%BB%91i%20c%C3%B9ng%2C%20l%E1%BA%A5y%20b%E1%BB%99t%20%C4%91%E1%BA%AFp%20b%C3%A0i%20%C4%91%E1%BB%99c%20pha%20v%E1%BB%9Bi%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%E1%BA%A5m%2030%20%C4%91%E1%BB%99%20qu%E1%BA%A5y%20%C4%91%E1%BB%81u%20%C4%91%E1%BA%BFn%20khi%20c%C3%B3%20%C4%91%E1%BB%99%20qu%C3%A1nh%20m%E1%BB%8Bn%20%C4%91%E1%BA%AFp%20l%C3%AAn%20v%C3%B9ng%20vai%20g%C3%A1y%20trong%2025p%20(b%E1%BB%8Dc%20th%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20ngo%C3%A0i%20%C4%91%E1%BB%83%20gi%E1%BB%AF%20nhi%E1%BB%87t).%5Cn%22%7D%5D”][/s7upf_info_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sử dụng bộ sản phẩm Hán Thảo Xuyên Kinh của Mudra House là sự lựa chọn thông minh giúp bạn giữ gìn sức khỏe, cải thiện dáng vóc và hạn chế bệnh tật. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ website https://mudrahouse.vn/. Hán Thảo Xuyên Kinh – nâng niu sức khỏe của bạn!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *